Mặt trăng của sao Mộc đang phát tín hiệu vô tuyến lạ

Từ trường của sao Mộc liên kết quỹ đạo của mặt trăng Io với bầu khí quyển của sao Mộc. Ảnh: NASA
Từ trường của sao Mộc liên kết quỹ đạo của mặt trăng Io với bầu khí quyển của sao Mộc. Ảnh: NASA
Từ trường của sao Mộc liên kết quỹ đạo của mặt trăng Io với bầu khí quyển của sao Mộc. Ảnh: NASA
Lên top