NASA có bản đồ đầu tiên về cấu tạo sao Hỏa

Sao Hỏa có lớp vỏ mỏng, lớp phủ vừa phải và lõi khổng lồ. Ảnh: IPGP
Sao Hỏa có lớp vỏ mỏng, lớp phủ vừa phải và lõi khổng lồ. Ảnh: IPGP
Sao Hỏa có lớp vỏ mỏng, lớp phủ vừa phải và lõi khổng lồ. Ảnh: IPGP
Lên top