SpaceX lần đầu kích hoạt tên lửa Super Heavy khổng lồ

Nguyên mẫu Super Heavy Booster 3 của SpaceX. Ảnh: SpaceX
Nguyên mẫu Super Heavy Booster 3 của SpaceX. Ảnh: SpaceX
Nguyên mẫu Super Heavy Booster 3 của SpaceX. Ảnh: SpaceX
Lên top