Nguyên nhân không ngờ biến Mặt trăng, Mặt trời đỏ kỳ lạ như máu

Mặt trăng đỏ kỳ lạ nhìn từ New Jersey, Mỹ ngày 20.7.2021. Ảnh: 
Bill Funcheon/Space/NASA
Mặt trăng đỏ kỳ lạ nhìn từ New Jersey, Mỹ ngày 20.7.2021. Ảnh: Bill Funcheon/Space/NASA
Mặt trăng đỏ kỳ lạ nhìn từ New Jersey, Mỹ ngày 20.7.2021. Ảnh: Bill Funcheon/Space/NASA
Lên top