Loài côn trùng đặc hữu New Zealand đặt theo tên Thủ tướng Jacinda Ardern

Dế khổng lồ mới được phát hiện New Zealand được đặt theo tên Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Danilo Hegg.
Dế khổng lồ mới được phát hiện New Zealand được đặt theo tên Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Danilo Hegg.
Dế khổng lồ mới được phát hiện New Zealand được đặt theo tên Thủ tướng Jacinda Ardern. Ảnh: Danilo Hegg.
Lên top