New Zealand mua đủ vaccine COVID-19 Pfizer cho toàn bộ dân số

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, New Zealand mua đủ vaccine Pfizer để tiêm chủng cho toàn bộ dân số. Ảnh: AFP
Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, New Zealand mua đủ vaccine Pfizer để tiêm chủng cho toàn bộ dân số. Ảnh: AFP
Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, New Zealand mua đủ vaccine Pfizer để tiêm chủng cho toàn bộ dân số. Ảnh: AFP
Lên top