New Zealand dỡ bỏ toàn bộ phong tỏa tại thành phố Auckland

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 12.3 đã tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ hạn chế COVID-19 tại thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 12.3 đã tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ hạn chế COVID-19 tại thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 12.3 đã tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ hạn chế COVID-19 tại thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Lên top