Mỹ tăng cường 100 triệu liều J&J vào nguồn cung vaccine COVID-19

Mỹ tăng cường thêm 100 triệu liều Johnson & Johnson vào nguồn cung vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ tăng cường thêm 100 triệu liều Johnson & Johnson vào nguồn cung vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ tăng cường thêm 100 triệu liều Johnson & Johnson vào nguồn cung vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top