Những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 ở Mỹ

Vaccine COVID-19 đã được tiêm cho những động vật đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Sở thú San Diego.
Vaccine COVID-19 đã được tiêm cho những động vật đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Sở thú San Diego.
Vaccine COVID-19 đã được tiêm cho những động vật đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Sở thú San Diego.
Lên top