Loạt động đất mạnh tới 8,1 độ richter, New Zealand phát cảnh báo sóng thần

Lên top