Kỷ băng hà cuối cùng xóa sổ người ở Đông Á và Châu Âu

ADN từ xương hàm 40.000 năm tuổi được tìm thấy trong hang Thiên Nguyên của Trung Quốc chứng tỏ sự hiện diện của nhiều quần thể người hiện đại ở Đông Á cổ đại. Ảnh: Viện Cổ sinh vật học và Cổ sinh vật có xương sống
ADN từ xương hàm 40.000 năm tuổi được tìm thấy trong hang Thiên Nguyên của Trung Quốc chứng tỏ sự hiện diện của nhiều quần thể người hiện đại ở Đông Á cổ đại. Ảnh: Viện Cổ sinh vật học và Cổ sinh vật có xương sống
ADN từ xương hàm 40.000 năm tuổi được tìm thấy trong hang Thiên Nguyên của Trung Quốc chứng tỏ sự hiện diện của nhiều quần thể người hiện đại ở Đông Á cổ đại. Ảnh: Viện Cổ sinh vật học và Cổ sinh vật có xương sống
Lên top