Cơ hội di chỉ khảo cổ Trung Quốc huyền thoại nâng tầm thế giới

Mặt nạ vàng khai quật ở di chỉ khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Mặt nạ vàng khai quật ở di chỉ khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Mặt nạ vàng khai quật ở di chỉ khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Lên top