Khai quật khảo cổ phát hiện lăng mộ Hoàng đế Trung Quốc nghi bị sát hại

Khai quật khảo cổ phát hiện lăng mộ Hoàng đế Trung Quốc Lưu Chí. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khai quật khảo cổ phát hiện lăng mộ Hoàng đế Trung Quốc Lưu Chí. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khai quật khảo cổ phát hiện lăng mộ Hoàng đế Trung Quốc Lưu Chí. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top