Tái tạo bộ gene người hiện đại lâu đời nhất từ hộp sọ 45.000 năm tuổi

Hộp sọ người phụ nữ cổ đại được gọi là  Zlatý kůň. Ảnh: Viện Max Planck.
Hộp sọ người phụ nữ cổ đại được gọi là Zlatý kůň. Ảnh: Viện Max Planck.
Hộp sọ người phụ nữ cổ đại được gọi là Zlatý kůň. Ảnh: Viện Max Planck.
Lên top