Khảo cổ 350.000 tuổi hé lộ nơi cư trú lâu đời nhất của người cổ đại ở Arab

Các đồ tạo tác trong cuộc khai quật khảo cổ ở Hail, Saudi Arabia. Ảnh: Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Saudi Arabia/SPA
Các đồ tạo tác trong cuộc khai quật khảo cổ ở Hail, Saudi Arabia. Ảnh: Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Saudi Arabia/SPA
Các đồ tạo tác trong cuộc khai quật khảo cổ ở Hail, Saudi Arabia. Ảnh: Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Saudi Arabia/SPA
Lên top