Phát hiện xương voi ma mút từ Kỷ băng hà

Hình ảnh xương voi ma mút từ Kỷ băng hà, vừa được tìm thấy trên một con sông ở Florida, Mỹ. Ảnh chụp màn hình Twitter
Hình ảnh xương voi ma mút từ Kỷ băng hà, vừa được tìm thấy trên một con sông ở Florida, Mỹ. Ảnh chụp màn hình Twitter
Hình ảnh xương voi ma mút từ Kỷ băng hà, vừa được tìm thấy trên một con sông ở Florida, Mỹ. Ảnh chụp màn hình Twitter
Lên top