Xôn xao thuyết người ngoài Trái đất ở di chỉ khảo cổ Trung Quốc huyền thoại

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật ở di tích Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật ở di tích Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật ở di tích Tam Tinh Đôi. Ảnh: Xinhua
Lên top