Nghiên cứu mới thay đổi hiểu biết về nguồn gốc loài người

Răng hàm dưới của người hiện đại được tìm thấy trong hang Bacho Kiro ở Bulgaria. Ảnh: Viện nhân chủng học tiến hóa Max Planck
Răng hàm dưới của người hiện đại được tìm thấy trong hang Bacho Kiro ở Bulgaria. Ảnh: Viện nhân chủng học tiến hóa Max Planck
Răng hàm dưới của người hiện đại được tìm thấy trong hang Bacho Kiro ở Bulgaria. Ảnh: Viện nhân chủng học tiến hóa Max Planck
Lên top