Hé lộ một phần nguyên nhân khiến bầu cử Mỹ 2020 chưa ngã ngũ

Các quy định và vấn đề phát sinh đã gây chậm trễ đáng kể cho quá trình kiểm đếm phiếu bầu cử qua thư và phiếu bầu cử vắng mặt ở các bang chiến trường quan trọng. Ảnh: AFP
Các quy định và vấn đề phát sinh đã gây chậm trễ đáng kể cho quá trình kiểm đếm phiếu bầu cử qua thư và phiếu bầu cử vắng mặt ở các bang chiến trường quan trọng. Ảnh: AFP
Các quy định và vấn đề phát sinh đã gây chậm trễ đáng kể cho quá trình kiểm đếm phiếu bầu cử qua thư và phiếu bầu cử vắng mặt ở các bang chiến trường quan trọng. Ảnh: AFP
Lên top