Thẩm phán Mỹ yêu cầu kiểm tra phiếu bị chậm trễ ở bang chiến trường

Một thẩm phán Mỹ yêu cầu cơ quan Dịch vụ Bưu chính kiểm tra các phiếu bầu qua thư bị chậm trễ tại các đơn vị xử lý thư. Ảnh: AFP
Một thẩm phán Mỹ yêu cầu cơ quan Dịch vụ Bưu chính kiểm tra các phiếu bầu qua thư bị chậm trễ tại các đơn vị xử lý thư. Ảnh: AFP
Một thẩm phán Mỹ yêu cầu cơ quan Dịch vụ Bưu chính kiểm tra các phiếu bầu qua thư bị chậm trễ tại các đơn vị xử lý thư. Ảnh: AFP
Lên top