Điều sửng sốt trong lá phiếu đầu tiên của ngày bầu cử Mỹ

Ông Les Otten - cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử 3.11, và bầu cho ông Joe Biden. Nguồn: Ủy ban bầu cử Dixville Notch
Ông Les Otten - cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử 3.11, và bầu cho ông Joe Biden. Nguồn: Ủy ban bầu cử Dixville Notch
Ông Les Otten - cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử 3.11, và bầu cho ông Joe Biden. Nguồn: Ủy ban bầu cử Dixville Notch
Lên top