2 bang chiến địa Florida, Pennsylvania mà ông Trump phải thắng

Ông Joe Biden trò chuyện với người dân ở Wilmington, Delaware, ngày 3.11. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden trò chuyện với người dân ở Wilmington, Delaware, ngày 3.11. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden trò chuyện với người dân ở Wilmington, Delaware, ngày 3.11. Ảnh: AFP
Lên top