Bầu cử Mỹ: Đảo chiều kịch tính ở bang chiến địa Wisconsin

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden phát biểu sau ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden phát biểu sau ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden phát biểu sau ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP
Lên top