Chiến lược giảm tốc lây lan virus SARS-CoV-2 áp dụng thành công ở Châu Á

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng bên ngoài nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. Ảnh: Yonhap.
Các quan chức chính phủ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng bên ngoài nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. Ảnh: Yonhap.
Các quan chức chính phủ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng bên ngoài nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. Ảnh: Yonhap.
Lên top