Nghiên cứu của Đức báo động thời điểm virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất

Virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất trước khi người bệnh phát triệu chứng. Ảnh: Sky.
Virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất trước khi người bệnh phát triệu chứng. Ảnh: Sky.
Virus SARS-CoV-2 lây mạnh nhất trước khi người bệnh phát triệu chứng. Ảnh: Sky.
Lên top