Singapore công bố nghiên cứu mới nhất về nơi trú ẩn của COVID-19

Nhân viên đang lau dọn  nhà vệ sinh ở trung tâm Our Tampines Hub, Singapore. Ảnh: Jason Quah
Nhân viên đang lau dọn nhà vệ sinh ở trung tâm Our Tampines Hub, Singapore. Ảnh: Jason Quah
Nhân viên đang lau dọn nhà vệ sinh ở trung tâm Our Tampines Hub, Singapore. Ảnh: Jason Quah
Lên top