Thông tin lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Các nhân viên trong trang phục bảo hộ đang khử trùng tại cơ sở kiểm tra COVID-19 ở quận Cheongdo, gần Daegu. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên trong trang phục bảo hộ đang khử trùng tại cơ sở kiểm tra COVID-19 ở quận Cheongdo, gần Daegu. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên trong trang phục bảo hộ đang khử trùng tại cơ sở kiểm tra COVID-19 ở quận Cheongdo, gần Daegu. Ảnh: Reuters.
Lên top