Macau đóng toàn bộ sòng bạc 2 tuần, chấp nhận tổn thất vì dịch virus Corona

Macau sẽ đóng cửa tất cả các sòng bạc, nguồn thu chính của thành phố, trong vòng 2 tuần, vì dịch virus Corona. Ảnh: Bloomberg.
Macau sẽ đóng cửa tất cả các sòng bạc, nguồn thu chính của thành phố, trong vòng 2 tuần, vì dịch virus Corona. Ảnh: Bloomberg.
Macau sẽ đóng cửa tất cả các sòng bạc, nguồn thu chính của thành phố, trong vòng 2 tuần, vì dịch virus Corona. Ảnh: Bloomberg.
Lên top