"Báu vật" 230 triệu năm ẩn giấu trong hóa thạch chất thải khủng long

Triamyxa coprolithica trong phân hóa thạch khủng long. Ảnh: Đại học Uppsala
Triamyxa coprolithica trong phân hóa thạch khủng long. Ảnh: Đại học Uppsala
Triamyxa coprolithica trong phân hóa thạch khủng long. Ảnh: Đại học Uppsala
Lên top