"Choáng" với số lượng khủng long bạo chúa tung hoành thời cực thịnh

Khủng long bạo chúa hay Tyrannosaurus rex. Ảnh: AFP/Getty.
Khủng long bạo chúa hay Tyrannosaurus rex. Ảnh: AFP/Getty.
Khủng long bạo chúa hay Tyrannosaurus rex. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top