Thiên thạch là "đòn ân sủng" khiến khủng long tuyệt chủng

Minh họa thiên thạch lao xuống Trái đất 66 triệu năm trước. Ảnh: Chase Stone
Minh họa thiên thạch lao xuống Trái đất 66 triệu năm trước. Ảnh: Chase Stone
Minh họa thiên thạch lao xuống Trái đất 66 triệu năm trước. Ảnh: Chase Stone
Lên top