Phát hiện hóa thạch tê giác khổng lồ 26,5 triệu năm tuổi

Tái tạo sinh thái của loài tê giác khổng lồ mới Paraceratherium linxiaense. Ảnh: Viện Khoa học Trung Quốc
Tái tạo sinh thái của loài tê giác khổng lồ mới Paraceratherium linxiaense. Ảnh: Viện Khoa học Trung Quốc
Tái tạo sinh thái của loài tê giác khổng lồ mới Paraceratherium linxiaense. Ảnh: Viện Khoa học Trung Quốc
Lên top