Phát hiện bộ xương khủng long khổng lồ nguyên vẹn ở Trung Quốc

Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã phát hiện một bộ xương khủng long kỷ Jura cực kỳ hoàn chỉnh. Ảnh: Khảo cổ Trung Quốc.
Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã phát hiện một bộ xương khủng long kỷ Jura cực kỳ hoàn chỉnh. Ảnh: Khảo cổ Trung Quốc.
Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã phát hiện một bộ xương khủng long kỷ Jura cực kỳ hoàn chỉnh. Ảnh: Khảo cổ Trung Quốc.
Lên top