Đột phá của các nhà khoa học Trung Quốc, tia hy vọng xử lý vấn đề toàn cầu

Các nhà khoa học Trung Quốc khám phá ra tổ hợp vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa PE. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Trung Quốc khám phá ra tổ hợp vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa PE. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học Trung Quốc khám phá ra tổ hợp vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa PE. Ảnh: AFP
Lên top