Cá "hóa thạch sống" kỳ lạ thọ 100 tuổi, mang thai 5 năm

Một con Coelacanth ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Ảnh: AFP
Một con Coelacanth ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Ảnh: AFP
Một con Coelacanth ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris. Ảnh: AFP
Lên top