Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao hơn 10 triệu đồng cho đứa trẻ bị chất độc da cam