Mãn nhãn màn đồng diễn Yoga tuyệt đẹp của 1.000 người tại Tượng đài Lý Thái Tổ

1.000 người tham gia đồng diễn Yoga.
1.000 người tham gia đồng diễn Yoga.