Cống hóa sông Tô Lịch: "Mất nhiều được chẳng là bao"

Việc xử lý, làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Việc xử lý, làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Việc xử lý, làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Tùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top