Đưa nước hồ Tây vào, kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng?

Lên top