Tranh cãi xung quanh đề xuất cống hóa sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Sông Tô Lịch.
Sông Tô Lịch.
Sông Tô Lịch.
Lên top