Tăng kịch trần, cổ phiếu Vietnam Airlines nóng trong ngày đầu lên sàn