Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Hiến kế sách hay, quyết sách phù hợp

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp là dịp doanh nghiệp bày tỏ ý kiến và đề xuất những sáng kiến hay để Chính phủ có các quyết sách kịp thời, phù hợp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp là dịp doanh nghiệp bày tỏ ý kiến và đề xuất những sáng kiến hay để Chính phủ có các quyết sách kịp thời, phù hợp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp là dịp doanh nghiệp bày tỏ ý kiến và đề xuất những sáng kiến hay để Chính phủ có các quyết sách kịp thời, phù hợp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top