Cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch: Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế

Các doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: L.Đ
Các doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: L.Đ
Các doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: L.Đ
Lên top