Kinh hoàng cú húc trời giáng khiến hai con bò tót chết tại chỗ