Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng cú húc trời giáng khiến hai con bò tót chết tại chỗ