TPHCM: Lắp đặt wifi miễn phí cho các khu nhà trọ có đông người lao động

Tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Ảnh: Nam Dương
Tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Ảnh: Nam Dương
Tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. Ảnh: Nam Dương
Lên top