Infographic: Những hành vi quấy rối tình dục nơi công sở

Rất nhiều người bị quấy rối tình dục mà không biết, không để ý hoặc tặc lưỡi cho qua. Nên biết rằng, những hành vi sau là quấy rối tình dục và cách phòng chống.

 
 

Infographic