Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên y, bác sĩ ngành y

Lên top