Hội thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay”

Cuộc thi  áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Cuộc thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Cuộc thi áo dài “Hà Nội - Xưa và nay” do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Lên top