Dịch COVID-19 tác động như thế nào đến người lao động trong năm 2020?

Dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến đời sống, việc làm của người lao động trong năm 2020. Nhiều người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập…

Infographic

Lên top