Kiên Giang: Theo dõi sức khỏe người lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ Tết

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo việc theo dõi sức khỏe của lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ tết cần thực hiện tích cực và nghiêm túc. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo việc theo dõi sức khỏe của lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ tết cần thực hiện tích cực và nghiêm túc. Ảnh: PV
UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo việc theo dõi sức khỏe của lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ tết cần thực hiện tích cực và nghiêm túc. Ảnh: PV
Lên top